Jogi szolgáltatások

Ügyvédi irodám elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújt professzionális jogi szolgáltatásokat, de több nagyobb vállalkozás képviseletét is eredményesen láttuk már el.

Küldetésem, hogy ügyfeleink sikeres működéséhez olyan jogi eszközökkel járuljunk hozzá, amelyek konfliktusmentes, kiszámítható, biztonságos és időszerű jogi környezetet tudnak számukra biztosítani.

8f54b09f A04e 41e4 939d 8af996af890aSikerünk egyik titka, hogy az általunk képviselt ügyekbe ügyfeleinket is bevonjuk annak érdekében, hogy számukra teljesen érthető legyen az az eljárás vagy ügylet, amelyben megbízóként vesznek részt, másrészt ügyvédjeink is a legteljesebb módon értsék azt az ágazatot és vállalkozást, ügyletet, amelynek érdekében kifejtik jogi tevékenységüket.

Az ügy gazdája az ügyfél, mi a jog eszközeivel csupán segítjük az érdekek érvényesítését.

Kiemelt céljaim közé tartozik, hogy ügyfeleink a gazdasági tevékenységük létesítése, folytatása, valamint a partnerek kiválasztása során megkapják mindazon információkat is, amellyel nem csak a gazdasági életben tudnak biztonsággal részt venni, de minimalizálhatják az azokkal kapcsolatos jogviták kockázatát. Fontosnak tartjuk annak szem előtt tartását is, hogy egy későbbi adóellenőrzés során az általunk szerkesztett szerződések, a klienseink által kiállított vagy befogadott számláit, valamint az azok alapját képező tényleges gazdasági események hitelességét alátámasszák. Ennek érdekében a szerződéskötések során – szükség esetén a cég könyvelőjével vagy könyvvizsgáló partnerünkkel egyeztetve – az adójogi kérdések és a teljesítést igazoló dokumentáció tekintetében is tanácsokkal látjuk el klienseinket.

Ügyfeleink jogait és törvényes érdekeit képviseljük a társaság megalapításától kezdve a működésükkel összefüggő szerződéskötések és tárgyalások során, részt veszünk a cég megkötendő szerződéseinek véleményezésében is. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk szerkesztett szerződések megfelelő garanciát jelentsenek a vállalt kötelezettségek kölcsönös teljesítéséhez és a jogok érvényesítéséhez.

7e550605 F75a 47d3 82e8 013dd9e56570

A társasági jogi kérdések megoldásán túl segítséget nyújtunk a jogilag megbízható alvállalkozó kiválasztásában és aktívan igyekszünk érvényesíteni a cég követeléseit. Közreműködünk a jogutódlással vagy jogutód nélküli megszüntetési eljárások dokumentációjának elkészítésében, az eljárás lebonyolításában. Ennek során figyelemmel vagyunk az adóhatóság felé teljesítendő kötelezettségekre is és együttműködünk a társaság könyvelőjével. A jogutódlással vagy jogutód nélküli megszüntetés számos (adó)jogi kockázattal is járhat, az ezek során felmerülő kockázatokról részletes tájékoztatást nyújtunk.

Ügyvédi irodám a konfliktusok kezelésében is széleskörű, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, képviselet lát el az adóhatóság és más közigazgatási szervek előtt folyó eljárásokban, közigazgatási és polgári peres, illetve büntetőeljárásokban egyaránt. Szükség esetén a peren kívüli, illetve peres eljárásokban különböző szakterületen tevékenykedő mediátorokkal, igazságügyi szakértőkkel is együttműködünk a hatékony és kiszámíthatóbb érdek- és jogérvényesítés érdekében.

Összetettebb, több jogi terület összehangolt ismeretét is megkívánó ügyekben az adott szakterületen jártas partner ügyvédi irodák és magas szintű adó- és számviteli háttérrel rendelkező könyvvizsgáló partnerem együttműködésével is segíteni tudom ügyfeleimet abban, hogy az adott problémára teljeskörű szakmai megoldást kapjanak.

Az adó- és gazdasági jog mellett kiemelt szakterületünk még a gazdasági büntetőjog, elsődlegesen a költségvetést károsító és vagyon elleni bűncselekmények során történő védői és sértetti jogok érvényesítése érdekében kifejtendő jogi feladatok ellátása.

Irodám az ingatlanjog területén is eljár, de hatékony segítséget nyújtunk munkaügyi kérdésekben, valamint külön figyelmet fordítunk ügyfeleink tulajdonosai, vezető tisztségviselői magánéletével összefüggő jogi támogatásra is. Sajnos sok esetben a családi jogi jogviták során kerülnek felszínre a családon belüli erőszakos cselekmények, melyek feltárása esetén az egyes jogterületek képviselőinek együttműködésére van szükség.  Ilyen esetekben természetesen a családjogi és büntetőjogi képviseletet ellátó ügyvédjeink  a két jogterület sajátosságainak figyelembevétele mellett (az ügyfelek felhatalmazásának birtokában), egymás munkáját segítve látják el tevékenységüket.

Ezt a honlapot a dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda (nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara – 1055 Budapest, Szalay u. 7.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda

NAV idézés: Jogok és kötelezettségek

A NAV idézés számos kötelezettséggel és joggal jár, amelyekkel minden adózónak tisztában kell lennie. Ebben a cikkben áttekintjük, mit kell tennie, ha idézést kap, hogyan kérheti …
Elolvasom